Az informatika rohamos fejlődése a XXI. században az egész társadalmat gyökeresen átalakítja.

A mindennapokban felmerülő problémák gyakran könnyebben, gyorsabban és pontosabban oldhatók meg informatikai eszközökkel, mint a hagyományosakkal. Ehhez azonban tisztában kell lenni az alapvető általános alkalmazásokkal, funkcióikkal, az azokhoz tartozó informatikai eszközökkel és módszerekkel.

Ebben az állandóan változó világban csak az érezheti otthon magát, aki érti a változásokat, és tudja kezelni azokat. Hisszük, hogy a siker záloga a digitális írástudás, és az infokommunikációs technikák tudatos használata, a digitális kompetenciák fejlesztése.

A programozás lehet a XXI. század írástudása. Aki érti a számítógépek nyelvét, tud algoritmikusan gondolkodni, hatékonyabb, sikeresebb lehet. Ráadásul a programozás izgalmas, kreatív, szórakoztató foglakozás is.

A Digitális Oktatási Központ egy hazai alapítású vállalat, melynek célja, hogy minden korosztály elsajátíthassa a digitális írás- és olvasástudás képességét. Kiscsoportos, interaktív, gyakorlatorientált kurzusaink tananyagait azzal a szemlélettel alakítottuk ki, hogy tanulni szórakoztató módon is lehessen. Képzéseink a tárgyi ismeretek megszerzésén túl számos olyan alapkészséget is fejlesztenek, amelyek a gyorsan változó világban az élet minden területén hasznosak lehetnek.

Dr. Code programozó és élménykurzusainkat az 5 – 19 éves korosztálynak ajánljuk, akik nemcsak felhasználói, de formálói is szeretnének lenni a digitális világnak.

A felnőtt képzéseink a hobbi szintű ismereteken túl a munka világában kamatoztatható tudás megszerzéséhez is lehetőségeket kínálnak.

Központi Tanodánkat azzal a szándékkal hoztuk létre, hogy segítsük a felsős diákokat az önálló tanulás képességének fejlesztésében. Ehhez a tanulás- módszertani eszközöket, és a digitális világ nyújtotta lehetőségeket egyaránt használjuk.

Csapatunk

Vezetők

Palotai András

ügyvezető, közgazdász

+36 30 757 7402

palotai.andras@digi-ok.hu

Mészáros Zsófia

alapító, közgazdász, pszichológus

+36 30 299 1725

meszaros.zsofia@digi-ok.hu

Kiemelt munkatársak

Szabó Tamás

marketing vezető

+36 30 699 0648

szabo.tamas@digi-ok.hu

Kobela Károly

oktató, belső fejlesztési- és képzési felelős

+36 20 982 0413

kobela.karoly@digi-ok.hu

Botka Annamária

oktatási vezető, tanoda vezető

+36 30 616 2741

botka.annamaria@digi-ok.hu

Oktatóink

Oktatóink komoly jártassággal bírnak az egyes szakterületeken, és a tudás élményszerű átadását illetően ugyanolyan elkötelezettek, mint az alapítók maguk.

Kovács Balázs

oktató

Heczendorfer Péter

oktató

Lajos Dávid

oktató

Sándor Péter

oktató

Medgyesi Gábor

oktató

Almási Mirkó

oktató

Skultéti Balázs

oktató

Ferenczi Virág

oktató

Kovács Ádám

oktató

Mészáros Richárd

oktató

Szabó Máté

oktató

Varga Kristóf

oktató

Katona Iván

oktató

Szávuly Bence

oktató

Hulej Attila

oktató