Rólunk

Az informatika rohamos fejlődése a XXI. században az egész társadalmat gyökeresen átalakítja.

A mindennapokban felmerülő problémák gyakran könnyebben, gyorsabban és pontosabban oldhatók meg informatikai eszközökkel, mint a hagyományosakkal. Ehhez azonban tisztában kell lenni az alapvető általános alkalmazásokkal, funkcióikkal, az azokhoz tartozó informatikai eszközökkel és módszerekkel.

Ebben az állandóan változó világban csak az érezheti otthon magát, aki érti a változásokat, és tudja kezelni azokat. Hisszük, hogy a siker záloga a digitális írástudás, és az infokommunikációs technikák tudatos használata, a digitális kompetenciák fejlesztése.

A programozás lehet a XXI. század írástudása. Aki érti a számítógépek nyelvét, tud algoritmikusan gondolkodni, hatékonyabb, sikeresebb lehet. Ráadásul a programozás izgalmas, kreatív, szórakoztató foglakozás is.

A Digitális Oktatási Központ egy hazai alapítású vállalat, melynek célja, hogy minden korosztály elsajátíthassa a digitális írás- és olvasástudás képességét. Kiscsoportos, interaktív, gyakorlatorientált kurzusaink tananyagait azzal a szemlélettel alakítottuk ki, hogy tanulni szórakoztató módon is lehessen. Képzéseink a tárgyi ismeretek megszerzésén túl számos olyan alapkészséget is fejlesztenek, amelyek a gyorsan változó világban az élet minden területén hasznosak lehetnek.

Dr. Code programozó és élménykurzusainkat az 5 – 19 éves korosztálynak ajánljuk, akik nemcsak felhasználói, de formálói is szeretnének lenni a digitális világnak.

A felnőtt képzéseink a hobbi szintű ismereteken túl a munka világában kamatoztatható tudás megszerzéséhez is lehetőségeket kínálnak.

Központi Tanodánkat azzal a szándékkal hoztuk létre, hogy segítsük a felsős diákokat az önálló tanulás képességének fejlesztésében. Ehhez a tanulás- módszertani eszközöket, és a digitális világ nyújtotta lehetőségeket egyaránt használjuk.

Alapítóink